Harri Mäkitie

Pk-yritysten liiketoiminnan uudistaja, kasvattaja ja rahoitusasiantuntija


Harri Mäkitien osaamisalaa on pk-yritysten liiketoiminnan uudistaminen ja kasvattaminen kokonaisvaltaisesti. Tuoden niihin tueksi erilaisia rahoitusmahdollisuuksia julkiselta ja yksityiseltä puolelta. Hänellä on syvää osaamista yritysten tulevaisuuden skenaario- ja strategiatyöskentelystä, jonka tueksi hän on kehittänyt käytännönläheisen ja tuloksia tuottavan Strategiatyökirja-mallin (TM).

Vahva kotimaisen ja kansainvälisen yritysjohdon, linjajohtamisen ja organisaatiojohtamisen kokemus erikokoisista yrityksistä alkaen pienyrityksestä (noin 30 henkilöä) ja keskisuuressa yrityksessä (noin 400 henkilöä) ja sitä ennen pörssiyhtiön divisioonajohtajana ja sen kansainvälisten tytäryhtiöitten toimitusjohtajana. Tämä on tuonut hänelle tuloksellisen otteen johtamisen kehittämiseen sekä erilaisten organisaatioiden rakenteiden ja tapakulttuurien muutoskehittämiseen.

Harrilla on laajaa kokemusta ja todennettua osaamista myynnin ja asiakasrajapinnan kehittämisestä.

Hänen palvelulupauksensa on todennettavia, käytännönläheisiä liiketoimintamahdollisuuksia kasvun, kannattavuuden ja asiakkuuksien lisäämiseksi.

Lähestyn yrityksen kehittämistä ja uudelleensuuntaamista jatkuvan uudistumisen sekä uuden liiketoimintamallien uudistamisen ja uusien ansaintamallien etsimisen näkökulmista Otan tässä huomioon yrityksen organisaation ja sen osaaminen kehittämisen tarpeet.

Toimin ELY-keskusten pk-yritystoiminnan kehittämispalvelujen hyväksymänä palveluasiantuntijatoimittajana aihealueilla ”Kasvu ja uudistaminen” ja ”Johtamisen ja henkilöstö.

Harri toimii myös perustajapartnerina sekä Senior Business Advisorina Liikkeenjohdon Asiantuntijakeskus LAK:ssa sekä ulkopuolisena hallituksen jäsenenä/advisorina useissa suomalaisissa pk-yrityksissä.

Asiantuntija seuraavilla osa-alueilla

  • Rahoitusratkaisut
  • Kasvun johtaminen
  • Johtaminen
  • Markkinointi
  • Myynti
  • Asiakkuudet
  • Henkilöstö
  • Osaaminen
  • Hyvinvointi