Valtteri Tuominen

Valtteri Tuominen on teknologiatohtori, joka puhuu ihmisestä. Valtteri pureutuu digitalisaation tuomiin haasteisiin yhdistämällä laajaa akateemista osaamista vahvaan käytännön kokemukseen.

Valtteri on työskennellyt teknologisten läpimurtojen parissa viimeisen 10 vuoden aikana ympäri maailmaa. Vaihtelevat tehtävät asentajasta toimitusjohtajaan ovat tuoneet vahvan käytännön näkemyksen siitä, mitä menestyvä liiketoiminta vaatii onnistuakseen.

Tänä päivänä Valtteri auttaa tiiminsä kanssa suomalaisia teknologiayrityksiä menestymään globaaleilla markkinoilla. Työssään hän kohtaa erilaisia teknologioita, erikokoisia yrityksiä sekä koko kirjon eri toimialoja. Suurin digitalisaation tuoma haaste näyttää olevan ihmisen kyky ymmärtää asiakasta ja ihmisen kyky kommunikoida teknologian hyödyt asiakkaalle. Digitalisaation ytimessä on siis ihminen.

Työura

 • Nordic Business Lab: CEO & Founder, teknologiamyynnin ja strategian valmennus
  2016 -
 • Mapvision USA LLC: CEO, organisaation rakentaminen nollasta
  2015 - 2016
 • Mapvision USA: Sales, markkinan avaaminen myyntityöllä
  2013 - 2015
 • Technical Director: toimitus- ja palveluorganisaation johtaminen
  2011 - 2013

Asiantuntija seuraavilla osa-alueilla

 • Johtaminen
 • Markkinointi
 • Myynti
 • Asiakkuudet
 • Kasvun johtaminen
 • Teknologia
 • Megatrendit
 • Milleniaalit