BLOGI: Hyria Green – Luontoavusteinen, kierrättävä, kestävä, ekologinen ja hiilineutraali Hyria

Vastuullisuuden lisääntyminen ihmisten toiminnassa yhteiskunnan eri osa-alueilla on alkanut näkyä arjessamme monin eri tavoin. Luonnon vakaus on löytänyt meidät juuri nyt, kun monet muut asiat ympärillämme horjuvat ja kompuroivat. Luonto tuntuu turvalliselta ja rauhoittavalta – takaisin luontoon ja perusasioihin.

Kartoita mahdollisuudet tuotteistamiseen!

Luonnon monipuolisuus on ehtymätön resurssi niin virkistyskäytössä kuin ammatinharjoittamisessa. Hyriassa ryhdyttiin keväällä 2020 tutkimaan mahdollisuuksia luontoavusteisen toiminnan laajentamiseen, kun koronavirus oli sysännyt liikkeelle ennätyksellisen luontobuumin. Lähdimme kartoittamaan jo olemassa olevaa luontoavusteista toimintaa ja samalla suunnittelemaan lisätarjontaa ja syvyyttä tutkintojen, koulutusten ja valmennusten tuoteryhmään. Tarkoituksena on tehdä tutkinnoista ja tutkinnonosista entistäkin houkuttelevampia opiskelijoille. Green Care Finland ry oli innoissaan, että Hyria lähtee tällä laadulla painottamaan aihetta sisällöissään.

Green Care yhdistys kehittää luontoavusteista toimintaa edistämään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Yhdistyksen Green Care -laatumerkkien LuontoHoivan ja LuontoVoiman palveluissa korostetaan toiminnan asiakaskeskeistä laatunäkemystä. Hyria Säätiö liittyi yhdistyksen jäseneksi vuonna 2019 ja aloitti Green Care luonto- ja eläinavusteiset valmennukset. Työskentely tapahtuu maatilalla, puutarhassa, metsässä sekä omassa valmennusympäristössä. Toiminnan sisältönä vuodenajasta riippuen ovat erilaiset luonto- ja maaseutuympäristön mahdollistamat tehtävät sekä erilaiset käsityöt luonnonmateriaaleja hyödyntäen.

Green Care Hyriassa lähti saman tien ”lentoon” kuin taikasauvan heilautuksesta. Paljon oli jo tehty ja suunnitelmia kaikilla asiasta oli eksponentiaalinen määrä. Ihmiset olivat innoissaan! Koulutuksen yhteistyötä sote- ja luonnonvara-alalla oli jo olemassa ja sitä lisätään, tutkintoja uudistetaan, leiritoiminta aloitetaan, Uudenmaankatu 249 kampuksen ympäristön ja luonnon hyödyntämistä kehitetään ulkona järjestettävien koulutustilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen.

Yrityskumppaneillemme tämä tarjoaa monia uusia mahdollisuuksia: Uudenlaisia sisältöjä yritysten kehittämis- ja koulutuspäiviin sekä johtamisen koulutuksiin. Kokouksen tai koulutuksen pitämistä nuotiotulien äärellä tai eräoppaan johdolla metsässä. Välillä kasviterapiaa yrttipuutarhalla tai luonnonkasveilla värjäämistä.

Hei, eihän me enää voida puhua pelkästään Green Caresta!

Asia johti toiseen. Ekologisuuden äärellä kun oltiin, tuotekehitys johti kiertotalouden puolelle. Saimme yhteistyötarjouksen pilotoida tekstiilien erilliskeräystä yhdessä Kiertokapulan kanssa. Kierrätyskeskuksen ja koulutusalojen yhteistyöllä viedään asiaa ammattitutkintojen ja työllistämisen näkökulmasta eteenpäin. SER-jätteen keräys ja purku on jo KIKE:n arkipäivää, hävikkiruokaprojekti täydentää listaa ja merilevääkin tullaan hyödyntämään ensi vuonna Uumon kampuksen navetassa. Hiilineutraalius sekä viljelyssä, että karjankasvatuksessa on jo arkipäivää Hyriassa.

Hyria Green syntyy

Harri Kokko, tuotepäällikkö
Hyria Business palvelut
Myynnin ja innovaatioiden tiimi 040 630 1145
harri.kokko@hbi.fi

Tämä on loistava lisä Hyrian brändiin vastuullisena toimijana. Ei mitään ulkokultaista, vaan meidän toiminnassa asuvaa ajattelua, toimintaa ja elämäntapaa. Asia joka meidän kannattaa nostaa esille ja kertoa kaikille. Syntyi Hyria Green, ”Enemmän luontoa”.

Tavoitteemme on olla lähitulevaisuudessa kiinnostavin, osaavin ja monipuolisin ammatillisen koulutuksen järjestäjä luontoavusteisuuden ja ekologisuuden näkökulmasta katsottuna.