BLOGI: Yhteistyö yritysten kanssa – mitä voisimme tehdä toisin?

Tällä viikolla julkaistiin valtakunnallinen PK-yritysbarometri, jossa yhtenä kysymyksenä yrityksiltä kysyttiin, tekevätkö he yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Vastaajista 25 % kertoi tekevänsä, mutta minua jäi kiinnostamaan ne yritykset, jotka kertovat, että yhteistyötä ei ole ollut. 

Onko syy siinä, että yhteistyölle ei ole ollut tarvetta? Ei siis ole tarve uusista työntekijöistä, uusista osaajista, rekrytointiavusta tai he eivät tarjoa mahdollisuutta opiskelijoille harjoitteluun. Kyllä, käytän sanaa ”harjoittelu”, kuten lähes kaikki yritysten edustajatkin. Meille koulutuksen järjestäjille se tarkoittaa työelämässä oppimista joko koulutus- tai oppisopimuksella, mutta palaan tähän terminologiaan myöhemmin. Tai onko tilanne olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittämisen osalta se, että tällä hetkellä sille ei ole tarvetta. Juuri nyt yrityksessä ei esimerkiksi panosteta esimiesten johtamisosaamiseen tai työyhteisön kehittämiseen tai he eivät ole tehneet henkilöstön koulutussuunnitelmaa, johon he kaipaisivat toteuttajaa.

En oikeastaan itse usko tähän lainkaan. En usko, etteikö yrityksissä olisi tarvetta em. asioissa, mutta me koulutuksen järjestäjät olemme tavoittaneet tavalla tai toisella vain nuo 25 % yrityksistä. Tai sitten syy on se, että me ”amikset” emme tule yritysten mieleen, kun he kaipaavat osaamisen kehittämiskumppania. Kysyntä ja tarjonta ei siis kohtaa riittävästi. Meidän viestimme ei tavoita yrityksiä tai meillä ei ole riittävästi jalkoja kysyäksemme yrityksiltä, mitä heille kuuluu ja miten voisimme heitä auttaa. Emme myöskään osaa riittävän konkreettisesti sanoittaa ratkaisujamme, jotta niiden ”ostaminen” olisi yrityksille helppoa. Olemme myös suuria organisaatioita, joista oikean ihmisen löytäminen ja asiointi ei ehkä ole riittävän suoraviivaista. 

Olemme rakentaneet palvelumme ja roolituksemme monissa koulutusorganisaatioissa viimeisten vuosian aikana uuteen uskoon ja tahtotila yritysten palvelemiseksi on kova. Haluaisimme hehkuttaa onnistumisiamme ja huutaa koko maailmalle, kuinka huippujuttuja voimme yritysten kanssa tehdä. Yritysten yleisin tuntema yhteistyön muoto on ottaa meiltä opiskelija harjoittelijaksi. Se on kuitenkin vain yksi tapa ja rinnalle on rakentunut lukematon joukko muitakin ratkaisuja ja palveluita. Jotta nämä mahdollisuudet tulisivat paremmin yritysten tietoisuuteen, tarvitaan sekä viestinnällisiä että toiminallisia parannuksia. Meidän tulee puhua yhteistä kieltä, ymmärtää yritysten liiketoimintaa ja varmistaa, että me kohtaamme riittävän usein. Jotta nämä kohdentuisivat oikein, kysymys kuuluu – mitä ja miten voisimme tehdä toisin?

Elina Oinaanoja - Hyria Business -palvelut
Elina Sinivuori
puh. 040 760 9765
Hyria Business -palvelut

Kirjoittaja on Hyria Business -palveluiden yhteyspäällikkö.

”Olen tehnyt lähes 10 vuotta Hyrian ja työelämän rajapinnassa töitä ja tiedän, että meillä löytyy monia ratkaisuja yritysten osaamisen tarpeisiin”.