BLOGI: Yrittäjän ura ja elämä on jatkuvaa oppimista

Ei ole yhtä oikeaa reittiä ryhtyä yrittäjäksi. Joillekin se on selvää jo nuoresta alkaen, jotkut pohtivat yrittäjyyden vaihtoehtoa vuosia ollen ensin mittavankin uran töissä muualla. Myös yrittäjän osaaminen kertyy monin eri tavoin. Jotkut oppivat asioita kotona yrittäjävanhempia seuraten. Jotkut lähtevät varta vasten opiskelemaan yrittäjyyttä. Joillain osaaminen tulee ensin työntekijänä työtä tehden, kerryttäen samalla ymmärrystä työelämästä, liiketoiminnasta ja omasta itsestään. Eli osaamista syntyy yrittäjille oman uransa ja elämänsä aikana monin eri tavoin jo ennen yrityksen perustamista sekä itse yrittäjänä toimiessaan. ”Tekemällä oppii” on varmasti sopiva kuvaus yrittäjien jatkuvasta oppimisesta. Yrityksen ja erehdyksen kautta, ideoimalla, kokeilemalla, testaamalla, yrittämällä – elämällä.

Varsinkin yrittäjyyden alkuvaiheessa, jos liikekumppania eikä työntekijöitä vielä ole, yrittäjältä vaaditaan osaamista lähes kaikkiin liiketoiminnan osa-alueisiin. Pitää ymmärtää menestyvän liiketoiminnan periaatteita, lakeja ja velvoitteita, olla innovatiivinen ja luova, taitaa myynnin ja markkinoinnin tämän päivän tavat ja mahdollisuudet, ymmärtää asiakkaitaan ja johtaa samalla itseään sekä pitää itsestään ja jaksamisestaan huolta. Onneksi Suomessa on toimiva mentoriverkosto ja monia erilaisia keinoja yrittäjän osaamisen kehittämiseen.

Koulutus on yksi tapa varmistaa, että yrittäjän osaaminen kehittyy ja vastaa tämän päivän työelämän vaatimuksia. Mennyt vuosi on ollut monille yrittäjille haastava. Jopa niin haastava, että aiemmin toiminut liikeidea ei enää riitä tai sen toteuttaminen on ollut käytännössä mahdotonta. On ollut pakko keksiä jotain uutta, tuottaa palvelua tai tuotetta uudella tavalla. Myös teknologian kehitys ja digitalisaatio tai asiakaskunnassa tapahtuvat muutokset vaativat yrittäjiltä jatkuvaa toiminnan kehittämistä, mikä tarkoittaa aina myös oman ja henkilöstön osaamista.

Tarjoamme Hyriassa monia eri tapoja yrittäjän osaamisen kehittämiseen. Uusimmalla toteutuksellamme Omapajan kanssa vastaamme myös siihen tarpeeseen, että yrittäjä pääsee oppimaan asioita verkon välityksellä ja tapaa samalla vertaisiaan eri toimialojen yrittäjiä jopa ympäri Suomen. Hän saa koko opintojen ajaksi mentorin kahdenkeskisen sparrauksen, mutta myös ryhmämentoroinnin avulla muiden tuen. Koulutuksen teemoja ovat mm. liikeidean kirkastaminen, liiketoimintasuunnitelman tekeminen tai päivitys, syväsukellus talouteen, rohkeutta myyntitaitoihin ja markkinoinnin keinoihin syventyminen ja ketterät kokeilut.

Koulutukseen lähteminen antaa yrittäjälle myös mahdollisuuden testata omaa liikeideaansa muilla ja saada siihen arvokasta palautetta ja näkemystä. Koulutuksen avulla yrittäjä suorittaa yrittäjän ammattitutkinnon oppisopimusella ja tutkinnon suorittaminen on yrittäjälle maksutonta. Lisätietoja antaa kouluttajamme Sini Lehikoinen, sini.lehikoinen@hyria.fi , 050 435 6584

Hyria haluaa aidosti olla yrittäjien osaamisen kehittämisen kumppani.

Elina Oinaanoja - Hyria Business -palvelut
Elina Sinivuori
puh. 040 760 9765
Hyria Business -palvelut

Kirjoittaja on Hyria Business -palveluiden yhteyspäällikkö.

”Olen tehnyt lähes 10 vuotta Hyrian ja työelämän rajapinnassa töitä ja tiedän, että meillä löytyy monia ratkaisuja yritysten osaamisen tarpeisiin”.