Hyria Business Instituten uuden vMBA-tutkinnon toteutus käynnistyi

Hyria Business Institute ja Englannissa Cambridgessä toimiva Anglia Ruskin University rakensivat yhteistyössä vMBA-tutkinnon (Vocational Master of Business Administration), jossa yhdistyy vahva käytännön osaaminen yliopiston teoreettiseen osaamiseen. vMBA on täysin uudenlainen näkökulma maisteritason MBA-tutkintoihin.

Yhteistyön syntyminen on vaatinut kansainvälistymisen askelien oppimista molemmin puolin. Suurimpana oppina on ollut suomalaisen kulttuurin ja koulutusjärjestelmien yhdistäminen brittiläiseen yliopistokoulutukseen, opetussuunnitelmiin ja kulttuuriin. Olemme konkreettisesti oppineet, mitä tarkoittaa ammatillisesta koulutuksesta siirtyminen tieteellisen yliopisto-opetuksen opetussuunnitelmiin ja miten molemmat näkökulmat saadaan kulkemaan rinnakkain ja täydentämään toisiaan.

Yhteistyön tuloksena luotiin aivan uudenlainen vMBA-koulutusohjelma, mitä osapuolet yksin eivät olisi saaneet aikaan.

Pilottiryhmään osallistuvat henkilöt ovat aloittaneet vMBA:n opiskelun joustavasti kesän aikana. Kunkin opinnot on henkilökohtaistettu yksilöllisten tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Ryhmä on valmistautunut perehtymällä ensimmäisen periodin teemoihin lukupakettien ja tehtävien avulla.

Pilottiryhmän osallistujat edustavat vähittäiskaupan alaa, teknologiateollisuutta, julkis- ja kunnallishallintoa sekä yksityisiä palvelualoja. Ryhmä koostuu kokeneista johtamistehtävissä toimivista henkilöistä, jotka vastaavat haastavista muutos- ja kehittämisprojekteista omissa organisaatioissaan.

Syyskuun ensimmäisellä viikolla ryhmä suuntaa Cambridgeen, jossa viikon keskeisinä teemoina ovat digitalisaatio, tekoäly ja sisäisen yrittäjyyden johtaminen sekä niiden yhdistäminen ja hyödyntäminen johtamisessa. Cambridge-viikolla kuullaan teemoihin liittyviä huippuasiantuntijoiden luentoja, käydään vierailukohteissa tutustumassa ja kuulemassa, miten ja millaisin tuloksin teemat on saatu toimimaan käytännössä. Viikon lopussa jokaiselle asetetaan tavoitteet, kuinka käsitellyt teemat hyödynnetään opiskelijoiden omissa ympäristöissä ja viedään arkeen.​

Opiskelijat pääsevät tutustumaan viikon aikana myös aitoon Cambridge-ilmiöön college-illallisen merkeissä St. Catherine Collegessa. Samalla he oppivat perinteisen verkostoitumisillallisen mallin ja voivat avata kansainvälisiä yhteistyösuhteita.

Lisätietoja:

Erja Lakanen
Johtaja, Hyria Business Institute
erja.lakanen@hbi.fi
p. 0400 387 675

vMBA:n suoritustavat

vMBA Degree Programme -koulutusohjelman laajuus, rakenne ja sisältö

vMBA Degree Programme -koulutusohjelman kokonaislaajuus on 90 ECTS. vMBA-tutkinto muodostuu neljästä periodista (60 ECTS). Lisäksi vMBA sisältää praktisen osuuden kehittämisprojektin ja -työskentelyn, jonka laajuus on 30 ECTS. vMBA:n toteutuskieli on englanti. Itsenäistä opiskelua tukevaa ohjausta ja valmennusta toteutetaan myös suomeksi.

Moduulit:

  • Digitalisation, AI and Data in Innovation Management
  • Intrapreneurship and Entrepreneurial Thinking
  • Leadership
  • Organisational Behaviour and Internationalisation
  • Design thinking and Service Innovation
  • Project Management and Operations
  • Human Resource Management
  • Finance for Decision Making
  • Performance Management

Kenelle?

vMBA (Vocational Master of Business Administration) Degree Programme on maisteritason liiketoiminnan ja johtamisen tutkinto. vMBA on tarkoitettu organisaation johdolle ja esimiehille ja avainhenkilöille, jotka haluavat kehittyä strategisena kehittäjänä ja johtaa menestyksekkäästi käytännön liiketoimintaa ja henkilöstöä tulostavoitteiden mukaisesti.

vMBA:n suorittaminen edellyttää, että hakijalla on vähintään alempi korkeakoulututkinto tai vastaavat tiedot ja taidot sekä useamman vuoden työkokemus liiketoiminnan ja johtamiseen liittyvistä tehtävistä. Lisäksi opiskelu edellyttää englannin kielen taitoa.

Hyödyt

vMBA Degree Programme yhdistää ainutlaatuisella tavalla strategisen ja operatiivisen liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen tarpeet toisiinsa ja tukee vahvasti organisaatioiden tavoitteiden saavuttamista käytännössä.

Toteutuspaikka

Lähiopetus toteutetaan UK:ssa Cambridgen tai Lontoon kampuksilla. Lisäksi opintoihin sisältyy verkko-ohjausta ja valmennusta sekä henkilökohtaista ohjausta. Itsenäiseen työskentelyyn ja oppimiseen liittyviä pienryhmä- ja yksilöllisiä ohjaustapaamisia toteutetaan myös Suomessa.

Joustava polku MBA-opintoihin

vMBA:n opiskelun voi aloittaa osallistumalla moduuli kerrallaan vMBA-koulutusohjelmaan. Opiskelija osallistuu käynnissä olevan vMBA-ryhmän ohjelman toteutukseen ja voi edetä vaikka moduuli kerrallaan eteenpäin. Yksittäisen vMBA-periodin laajuus on yhdenmukainen koko vMBA-tutkinnon kanssa. Joustavassa polussa voi suorittaa kaikki yhdeksän moduulia ja strategisen kehittämisprojektin, jolloin opinnoista muodostuu koko vMBA-tutkintokokonaisuus.