Henkilöstö – Osaaminen – Hyvinvointi

Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen kilpailukyvyn kannalta yksi merkittävimpiä tekijöitä. Organisaatio voi onnistua ja olla tuottava vain, jos siellä on tavoitteiden mukainen henkilöstö. Määrällisesti oikea, osaava, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö on se voimavara, jonka avulla saadaan haluttuja tuloksia.

Työelämän murros ja megatrendit haastavat koko henkilöstön osaamisen päivittämiseen ja työelämän muotoiluun. Tulevaisuudessa tarvitaan monialaista ja uudistuvaa osaamista, mm. metataitoja, sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja, itsensä johtamisvalmiuksia.

Strateginen osaamisen kehittäminen, henkilöstösuunnittelu ja -prosessit sekä henkilöstön hyvinvointi ovat keskeisiä henkilöstöhallintoon ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä tekijöitä. Osaamisen kehittämisen tavoitteena on työyhteisön ja organisaation kokonaisvaltainen kehittäminen. Osaamisen kehittäminen on osa organisaation strategista toiminnan suunnittelua ja kehittämisen suunta sekä tavoitteet lähtevät organisaation strategisista tavoitteista ja vaikuttavat niiden toteutumiseen ja yrityksen kasvuun.

Kiinnostuitko?