Johtaminen – Milleniaalit – Strategia

Johtaminen elää voimakasta muutoksen aikaa. Hyvällä johtamisella on olennainen merkitys työelämän muutoksen hallinnassa. Työ ja työnteon muodot muuttuvat – tulosta syntyy joustavilla ratkaisuilla. Etäjohtaminen ja virtuaalityö vaativat esimiehiltä uudenlaisia johtamisvalmiuksia.

”Johtaja on näkijä ja mahdollistaja. Hän uskaltaa katsoa tulevaisuuteen ja ajatella vapaasti organisaation mahdollisuuksista. Hän ymmärtää, että tehtävänä on mahdollistaa muiden tekeminen ja kasvaminen. Johtaminen on edellytysten luomista, jotta muut voivat loistaa ja toteuttaa suuria asioita. Eri johtamistavat ja erilaisten asioiden summa voivat johtaa menestykseen.” (Professori Alf Rehn)

Johtaminen ja esimiestyö vaativat uudenlaisia valmiuksia, mm. systeemistä ymmärrystä, kansainvälistymisosaamista, etäjohtamisen kulmakivien tunnistamista, verkostojen johtamista, digitaalisia valmiuksia, esimiestyön eri roolien hahmottamista, erilaisuuden ymmärrystä, kulttuurista osaamista ja merkityksellisyyden rakentamista kunkin työhön.

Kiinnostuitko?