Kasvun johtaminen

Menestystarinan luominen sisältää riskinottoa. Oikeat strategiavalinnat, kasvun kohteiden, tarpeiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen on joskus hankalaa kun asiaa tarkastelee yksin, arjen kiireiden keskellä. Pk-yritykset, joilla on edellytykset ja halua kasvuun ovat Suomen talouden kasvun mahdollistajia.

Ymmärrystä ja osaamista yrityksen liiketoiminnan kasvun mahdollisuuksista, sen rakentamisesta ja johtamisesta, kasvun kriittisistä menestystekijöistä sekä riskeistä kannattaa sparrata kokeneen kasvumentorin kanssa. Tiedolla johtaminen – mittarien tuottaminen ja analysointi liiketoiminnan kehittämisen, vision ja strategian seurannan ja tulosten mittaamisen tueksi auttavat tunnistamaan kasvun edellytykset ja laatimaan käytännönläheiset toteuttamissuunnitelmat. Tavoitteiden asettaminen, aikatauluttaminen, niihin sitoutuminen ja selkeät roolit tavoitteiden toteuttamisessa, tulosten mittaaminen ja arviointi sekä tuloksista palkitseminen tukevat suorituksen johtamista sekä kasvutavoitteiden saavuttamista.

Uudistuminen ja kasvu vaatii taitavan johtamisen ja liiketoimintaosaamisen liittoa.

Kiinnostuitko?