Hyria Business Institute, Anglia Ruskin University, Cambridge University Network

VMBA-tutkinnossa yhdistyy viimeisin tieteellinen huippuosaaminen globaalista muutoksesta ja työelämästä sekä vankasta ammatillisuudesta. Varmistamme, että VMBA:n suorittaneet johtajat, päälliköt, esimiehet ja avainhenkilöt ovat kyvykkäitä johtamaan yrityksen liiketoimintaa, osaamista ja henkilöstön hyvinvointia tulevaisuudessa tarvittavien muutosten mukaisesti ja viemään uudet toimintatavat ja käytännöt arkeen.

Luomme verkostossa ja osallistujien kanssa yhteistyössä uudenlaisen mahdollisuuden kehittää huippuosaamista ja osallistujayritysten tavoitteita tukevaa tapaa johtaa ja toimia.

Pilottiryhmä

VMBA:n ensimmäinen toteutus käynnistyy tammikuussa 2019 pilottiryhmällä. Alustava toteutusaikataulu on 1/2019 – 12/2020. Tutkintoprosessissa tuetaan erityisesti sekä huippuosaamisen kehittymistä että valmiutta soveltaa uutta osaamista käytäntöön. Prosessissa yhdistetään viimeisin tieteellinen tutkimustieto sekä vahva professionaalisuus. Osaamisen kehittymistä tukee koko opiskeluprosessin ajan jatkuva ryhmä- ja yksilöohjaus.

Toteutus

  • Tutkinto toteutetaan Cambridge Campuksella, UK:ssa. Neljä viikon (ma – pe) mittaista jaksoa – luentoja, ryhmätöitä, yrityskäyntejä jne.
  • Verkkotapaamisia, verkko-opiskelua, esseitä, koko opiskeluajan kestävä projektityö kohdistuu yrityksen tavoitteiden mukaiseen kehittämiseen.
  • Suorittamisen kesto 1,5 – 2 vuotta.
  • Ryhmän koko 30 opiskelijaa. Paikat myydään sekä yliopiston, että Hyria Business Instituten toimesta varausjärjestyksessä.
  • Opetuskieli englanti, ohjaukset projektityöhön suomeksi ja/tai englanniksi.
  • Osallistujaryhmä on kansainvälinen.
  • Yritykset vastaavat opiskelijan matka- ja majoitus- yms. kuluista.
  • Maksut jaksottuvat kahdelle vuodelle, neljään erään.
  • Anglia Ruskin University Cambridge ja Hyria Business Institute Oy hyväksyvät opiskelijat kurssille.

Hinnoittelu

Pilottitoteutuksessa voimme hyödyntää osittain kehittämisrahoitusta, jolloin osallistujahinta/henkilö on 12.500 € (+ alv). Lisäksi tulevat matka- ja majoituskustannukset. Ehdotettu hinnoittelu on kertamahdollisuus. Seuraavissa toteutuksissa noudatamme normaalia VMBA-hinnoittelua.

Lisätietoja

Puh. 0400 387 675
Puh. 040 774 9649