vMBA (Vocational Master of Business Administration)

on uniikki johtamisen ja liiketoiminnan koulutusohjelma avainhenkilöille, nykyisille ja tulevaisuuden johtajille ja päälliköille, jotka haluavat kehittää kokonaisvaltaista näkemystä ja ymmärrystä organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. vMBA yhdistää tutkimuksellisen tiedon ja käytännön osaamisen hallinnan ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi, jonka hyöty yksilön, työyhteisön ja organisaation kannalta on merkittävä. Vocational MBA -ohjelman suorittaneilla on kyky johtaa liiketoimintaa ja henkilöstöä organisaation tavoitteiden mukaisiin tuloksiin.

Hyria Business Institute toteuttaa vMBA-tutkinnon yhteistyössä Anglia Ruskin yliopiston kanssa Cambridgen kampuksella, UK:ssa. vMBA toteutetaan Anglia Ruskin yliopistolle myönnetyn UK:n QAA-laatustandardin mukaisesti. Luennoitsijoina ja professoreina toimivat Anglia Ruskin yliopiston ja Cambridgen yliopistoklusterin kansainväliset huippuasiantuntijat.

Hyria Business Instituten asiantuntijat vastaavat teoreettisen tiedon käytäntöön soveltamisesta ja käytännön osaamisen hallinnasta ja tuloksista. Teoria ja käytäntö yhdistyvät systemaattiseksi kokonaisuudeksi läpi koulutusohjelman. Tavoitteena on, että vMBA:n suorittanut oivaltaa ja rohkeasti yhdistää monialaisesti tietoa markkinassa erottuviksi mahdollisuuksiksi ja uudenlaiseksi liiketoiminnaksi. vMBA:n suorittanut on kyvykäs johtamaan liiketoimintaa ja innostamaan henkilöstön tavoitteiden saavuttamiseen.

Anglia Ruskin yliopiston ja Hyria Business Instituten roolit vMBA:n toteutuksessa painottuvat osallistujien henkilökohtaistettujen ja organisaatiokohtaisten tarpeiden mukaisesti. Anglia Ruskin yliopisto vastaa tieteellisestä sisällöstä ja Hyria Business Institute teorian käytäntöön soveltamisesta.

vMBA:n toteutus on hyvin käytännönläheinen. Suurin osa vaadittavista tiedoista ja taidoista hankitaan omaan työhön tai organisaatioon liittyvissä käytännön tehtävissä. Erilaiset oppimisen muodot, kuten informaali, käytännön kautta tapahtuva oppiminen, puuttuvien tietojen ja taitojen hankkiminen, kehitysprojektit, työssäoppiminen tai tutkintotavoitteinen opiskelu ja koulutus, voivat tukea ja edistää vMBA:ta suorittavan yksilöllisiä tavoitteita ja niiden saavuttamista. vMBA:n suoritustapa ja sisältö suunnitellaan yksilöllisesti osallistujan ja organisaation tarpeiden mukaisesti. Organisaation edustajat, työyhteisöt, Anglia Ruskin yliopisto ja Hyria Business Institute arvioivat ja pisteyttävät opiskelijan vMBA:n suoritukset.


Cambridge experience

Tutkinto-ohjelmat Cambridgessä alkavat syksyllä 2019. vMBA-yhteistyötä johtaa Anglia Ruskin -yliopiston professori, Luovien ja digitaalisten alojen johtaja Jan Storgårds.

”vMBA edustaa uusia tuotteita, jotka ovat tuoneet uudenlaisen näkökulman perinteisiin MBA-tutkintoihin. Meitä kiinnostaa koulutusvienti ja Cambridgen klusteria kiinnostaa, mitä Suomessa tapahtuu. Lisäksi Suomi on kiinnostava maa yhteistyökumppanina ja maine on erinomainen.” Verkostomaisuus on oleellisessa osassa myös Cambridgessä. Storgårds on lobannut Suomea jo viiden vuoden ajan myös yritystasolla ja pian suomalaisista yrityksistä tulevat opiskelijat aloittavat yhteistyön paikallisten yritysten kanssa, osana koulutusta. Tulevaisuudessa opiskelijoita haetaan myös Euroopan ulkopuolelta ja yritysyhteistyö laajenee. vMBA on mielenkintoinen vientituote, jota myydään mm. Kiinan markkinoille. ”Molempien, sekä Cambridgen että Suomen imagot vahvistavat tätä meidän koulutuksen mielikuvaa ja sisältöä. Opiskelijat pääsevät näkemään ja kokemaan tieteen, taiteen ja ympäristön, Cambridge experiencen sekä maailmanluokan klusterin verkoston”, kuvailee Storgårds.


Kauppalehti/Optio Tulevaisuuden tekijät  -liitteessä (sivulla 14) Hyria Business Instituten johtaja Erja Lakanen ja kansainvälisten asioiden asiantuntija Ulla Silversabel kertovat mm. vMBA-tutkinnosta ja sen syntyhistoriasta.

Lisätietoja

Puh. 0400 387 675

 

Puh. 040 774 9649

 


Yhteystietosi jättämällä pääset lataamaan vMBA-esitteen.

Lomakkeen lähetyksen jälkeen sinut ohjataan automaattisesti sivulle, josta pääset esitteen lataamaan.