Kasvupalvelut lisäävät alueiden elinvoimaisuutta sekä yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Kasvupalveluilla edistetään työllisyyttä ja työllistymistä, osaavan työvoiman saantia, osaamisen kehittämistä, yrittäjyyttä ja kansainvälistymistä monipuolisesti.

Hyria Business Institute koordinoi verkostomaisesti kasvupalveluja. Hyria konsortion kasvupalveluja toteuttaa Hyria säätiö ja Hyria koulutus.

Lisätietoja:

Hyria säätiö, palvelujohtaja Heikki Kallunki
heikki.kallunki@hyria.fi, puh. 040 516 2724

Hyria Business Institute, verkostokoordinaattori Susanne Lähdemäki
nuoretkohtityota@hbi.fi, puh. 040 628 0539