Lyhyesti:

 • Kohderyhmä 17–29 -vuotiaat, joilla ainoastaan perusasteen tutkinto tai ovat työttöminä työnhakijoina TE-toimistossa.
 • Palvelu toteutetaan Hämeen ja Uudenmaan alueella.
 • Taustalla hallituksen linjaus palvelujen kohdentamisesta alle 30-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden työllistämiseen.

Palvelun tavoitteena on vahvistaa työttömän alle 30-vuotiaan nuoren osallisuutta ja osallistumista palveluihin tai koulutukseen ja sitä kautta auttaa nuorta työllistymään. Kohderyhmänä ovat ne nuoret, joilla on ainoastaan perusasteen tutkinto tai jotka ovat työttöminä työnhakijoina TE-toimistossa. ELY-keskusten rahoittaman palvelun tavoitteena on löytää uusia välineitä nuorten työllistämiseen ja ammatilliseen koulutukseen ohjaamiseen sekä työssä ja tai koulutuksessa pysymiseen. Uudellamaalla tavoitellaan yli 1500 nuoren aktivointia, Hämeessä on kohteena noin 500 nuorta.

Taustalla on hallituksen linjaus palvelujen kohdentamisesta alle 30-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden työllistämiseen. ”Uudenlaisilla palveluilla edistetään työllisyyteen ja yrittäjyyteen kohdistuvien kasvupalvelumarkkinoiden rakentumista ja edistetään palveluntuottajien yhteistyötä, palvelujen joustavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Palvelua käyttäville nuorille palvelu lisää valinnanvapautta ja palvelujen monipuolisuutta ja yksilöllisyyttä. Hyria Business Institute on vahvasti mukana tuottamassa innovatiivisia palvelukokonaisuuksia avautuville kasvupalvelumarkkinoille. Meillä on vahva kokemus, asiantuntemus ja verkostot Hyria konsortion sisällä sekä laajoissa verkostoissamme, joiden kanssa jatkuvasti uudistamme ja kehitämme palveluitamme, joilla edistämme alueiden elinvoimaisuutta, yrittäjyyttä sekä työllistymistä”, toteaa Hyria Business Instituten johtaja Erja Lakanen.

Palvelu toteutetaan alueellisen verkoston kautta

Hyria Business Instituten koordinoimaan verkostoon kuuluu ammatillisen ja VALMA-koulutuksen järjestäjiä, nuorten työpajatoiminnan ja Ohjaamo-työn toteuttajia sekä erityisnuorten kanssa toimivia tahoja. Verkoston jäsenille Nuoret kohti työtä! –palvelun kohderyhmä on tuttu – he kohtaavat, ohjaavat, kouluttavat ja valmentavat nuoria päivittäin kohti ammattia ja työllistymistä.

”Nuorten koulutukseen pääsyn ja opiskelun jälkeisen työllistymisen tukeminen on kaikkein keskeisin osa Hyrian yhteiskuntavastuuta. Olemme todella iloisia, että saimme sekä Uudenmaan että Hämeen puolella mukaan verkostokumppanit, joiden kanssa pystymme tavoittamaan ja palvelemaan nuoria monipuolisesti ja moniammatillisesti”, iloitsee Hyria koulutuksen koulutuspäällikkö Ulla Lilja. ”Verkoston vahvuutena on paikallinen asiantuntijuus, joka perustuu nuorten kohderyhmän, työnantajakentän, koulutustarjonnan ja kolmannen sektorin toimijoiden tuntemukseen. Lisäksi jokainen osatoteuttaja tuo verkostoon omia erityisvahvuuksiaan.”

Hyria Business Instituten koordinoiman hankkeen osatoteuttajina Uudenmaan alueella toimivat:

 • Hyria koulutus Oy
 • Hyria säätiö sr
 • Live Palvelut
 • Luksia koulutus Oy / Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • Sotek säätiö sr

Hämeen alueen osatoteuttajat ovat:

 • Hyria koulutus Oy
 • Hyria säätiö sr
 • Faktia Oy / Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
 • Luotsi-säätiö
 • ValmennusLehto
 • Jyränkölän setlementti

Jokaiselle nuorelle on luvassa riittävästi tukea ja ohjausta

”Olemme tehneet pitkään työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi Kanta-Hämeen ja Uudenmaan alueella,” kertoo Hyria säätiön palvelujohtaja Heikki Kallunki. ”On upeaa, että tähän tärkeään tarkoitukseen satsataan nyt kunnolla myös yhteiskunnan taholta. Lisäksi mukana ovat alueilla vahvasti jo tätä työtä tekevät osatoteuttajat. On tärkeää, että nuorten työllistämisen toimijoita haastetaan myös tämän kaltaisilla, tulosperusteisilla pilottihankkeilla. Tavoitteemme on tavoittaa nuoret perinteisten keinojen lisäksi myös heidän käyttämissään sosiaalisen median kanavissa ja hyödyntää palvelun toteutuksessa nuoria motivoivia verkkoalustoja ja mobiilisovelluksia. Esimerkiksi työnhaun yhteisenä välineenä käytetään HyriaRekry-palvelussa käytössä olevaa Tiitus-mobiilityönhaun sovellusta.”

Nuoret ohjautuvat palveluun TE-toimiston, Ohjaamojen, kaupunkien ja kuntien nuorisotoimen, kuntouttavan työtoiminnan ja pajojen sekä muiden verkostoissa toimivien yhteistyötahojen kautta. Tavoitteena on nopea palveluun pääsy ja riittävän intensiivinen aloitusvaihe, jolla sitoutetaan nuori. Palveluun tulevan yksilölliset tarpeet kartoitetaan alkuhaastattelussa, jossa yhdessä nuoren kanssa pohditaan omia voimavaroja, osaamista ja ammattitaitoa sekä tulevaisuuden suunnitelmia.

Lisätietoja:

Hyria Business Institute, verkostokoordinaattori Susanne Lähdemäki, nuoretkohtityota@hbi.fi, puh. 040 628 0539

Hyria Business Institute, johtaja Erja Lakanen, erja.lakanen@hbi.fi, puh. 0400 387 675