Parempaa bisnestä henkilöstön johtamisella ja osaamisen kehittämisellä?

Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen kilpailukyvyn ja menestyksen kannalta tärkein tekijä. Määrällisesti oikea, moniosaava ja kehitysmyönteinen henkilöstö on voimavara, joka mahdollistaa liiketoiminnan menestyksen ja parempaa bisnestä.

Työelämän murros ja megatrendit haastavat henkilöstön osaamisen päivittämiseen ja työelämän muotoiluun. Nyt tarvitaan monialaista ja uudistuvaa osaamista, koko henkilöstön potentiaalin hyödyntämistä: metataitoja, sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja, itsensä johtamisvalmiuksia – Itseohjautuvat tiimit ja etätyöskentely ovat tätä päivää! Työntekijöiden erilaisuus on yrityksen vahvuus, joka täytyy nostaa esille moniosaajuuden löytämiseksi. HBI-asiantuntijoiden työkaluina esim. Everything DiSC®, Thomas-analyysi jne.


Muutosvaiheessa organisaation työskentelytavat muuttuvat. Muutos liittyy usein monitilatoimistoihin siirtymiseen, hajaututettuihin ja itseohjautuviin tiimeihin sekä etätyöhön – tarvitaan parempaa etäjohtamisen osaamista.

– modernin työelämän kehittäjä Ulla Vilkman

Muutos on lähtökohtaisesti yrityksessä pysyvää. Muutoksen läpiviennissä on aina haasteteita, koska ihmiset ovat erilaisia ja erilaisuutta pitäisi osata johtaa ja mahdollistaa muutoksen läpivienti.

– yritysten ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitovalmentaja Jarkko Saari

Osaamisen kehittäminen on välttämätöntä muutoksen hallinnassa ja sen johtamisessa. Osaamisen kehittämisen tavoitteena on työyhteisön ja organisaation kokonaisvaltainen kehittäminen yrityksen strategian mukaisesti.

HBI:n asiantuntijat auttavat liiketoiminnan kehittämisessä – Lähde kehittämisen tielle tekemään parempaa bisnestä!

Kiinnostuitko?