Parempaa bisnestä hyvällä johtamisella?

Johtaminen elää voimakasta muutoksen aikaa. Hyvä johtaja tietää ja tuntee yrityksen strategian. Strategia ohjaa johtajuutta ja tuloksellista liiketoimintaa. Tuloksen tekijöitä ovat yrityksen henkilöstöresurssit, joiden johtaminen vaatii ihmisjohtamisen taitoja.

Hyvällä johtamisella on olennainen merkitys työelämän muutoksen hallinnassa. Työ ja työnteon muodot muuttuvat – tulosta syntyy joustavilla ratkaisuilla. Etäjohtaminen ja virtuaalityö vaativat esimiehiltä uudenlaisia johtamisvalmiuksia.


Muutos johtaa etätyön lisääntymiseen, siirtymiseen monitilatoimistoihin tai työskentelyyn hajautetuissa tiimeissä. Ollaan havahduttu siihen, että tarvitaan parempaa etäjohtamisen osaamista.

modernin työelämän kehittäjä Ulla Vilkman

Sukupolvien väliset erot aiheuttavat kitkaa organisaatioissa: onko pitkä kokemus toimialalta vai uusin tieto ja taito ainoa asia, mikä merkitsee tässä maailmassa? Yritykset, jotka osaavat käyttää järkevästi kulttuurin ja strategian luomaa yhteyttä menestyvät tässä maailmassa. Menestys syntyy siitä, että näitä molempia vahvuuksia osataan hyödyntää menestyksekkäästi – se on sitä harmonian rakentamista. 

– johtamisen asiantuntija & milleniaali Tommi Wulff

Johtaminen ja esimiestyö vaativat uudenlaisia valmiuksia, mm. systeemistä ymmärrystä, kansainvälistymisosaamista, etäjohtamisen kulmakivien tunnistamista, verkostojen johtamista, digitaalisia valmiuksia, esimiestyön eri roolien hahmottamista, erilaisuuden ymmärrystä, kulttuurista osaamista ja merkityksellisyyden rakentamista kunkin työhön.

HBI:n asiantuntijat auttavat liiketoiminnan kehittämisessä – Lähde kehittämisen tielle tekemään parempaa bisnestä!

Kiinnostuitko?