Parempaa bisnestä data-analytiikalla?

Menestystarinan luominen sisältää riskinottoa, kokeilukulttuurin hyväksymistä ja ”Out of the box” -asennetta. Oikeat strategiavalinnat, kasvun kohteiden, tarpeiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen on joskus hankalaa kun asiaa tarkastelee yksin, arjen kiireiden keskellä. Pk-yritykset, joilla on edellytykset ja halua kasvuun ovat Suomen talouden kasvun mahdollistajia.

Ymmärrystä ja osaamista yrityksen liiketoiminnan kasvun mahdollisuuksista, sen rakentamisesta ja johtamisesta, kasvun kriittisistä menestystekijöistä sekä riskeistä kannattaa sparrata kokeneen kasvumentorin kanssa. Tiedolla johtaminen ja data-analytiikka – mittarien tuottaminen ja analysointi liiketoiminnan kehittämisen, vision ja strategian seurannan ja tulosten mittaamisen tueksi auttavat tunnistamaan kasvun edellytykset ja laatimaan käytännönläheiset toteuttamissuunnitelmat.


Tiedolla johtamisen asiantuntija Tuukka Suoniemi:

Tieto täytyy saada organisaatioissa töihin data-analytiikan avulla. 

Data-analyytikko Hakim Laukkoski:

Dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakaskokemuksen parantamiseksi ja toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi tai uusien liiketoimintamallien löytämiseksi.

Tavoitteiden asettaminen, aikatauluttaminen, niihin sitoutuminen ja selkeät roolit tavoitteiden toteuttamisessa, tulosten mittaaminen ja arviointi sekä tuloksista palkitseminen tukevat suorituksen johtamista sekä kasvutavoitteiden saavuttamista.

Uudistuminen ja kasvu vaatii taitavan johtamisen ja liiketoimintaosaamisen liittoa.

HBI:n asiantuntijat auttavat liiketoiminnan kehittämisessä – Lähde kehittämisen tielle tekemään parempaa bisnestä!

Kiinnostuitko?