"Esimiesten ja johtajien jatkuva haaste on, kuinka voisin omalla toiminnallani auttaa omiani menestymään paremmin omissa tehtävissään. Esimiehen työ on ennen kaikkea palvelutehtävä" - toimitusjohtaja Pekka Vaittinen, Hyria

Esimiesten ja yrityksen johdon osaamisella on suunnaton vaikutus yrityksen menestymiseen. On sitten kyse tiiminvetäjästä, “kympistä”, työnjohtajasta, lähiesimiehestä, ylimmästä johdosta - kaikki johtavat omalla esimerkillään. Tämän joukon osaamisen kehittämiseen on suurta viisautta panostaa.

Enemmän osaamista johtajille ja esimiehille

Esimieheltä vaaditaan tämän päivän työelämässä paljon. On osattava johtaa taitavasti erilaisia ihmisiä kohti asetettuja tavoitteita, kannustaa ja innostaa ihmisiä menestymään ja voimaan hyvin. Viedä läpi erilaisia muutoksia, kohtaamaan ja ratkaisemaan myös haasteellisia tilanteita. Esimiehiltä odotetaan samalla tunneälykkyyttä sekä laajaa liiketoiminnan kehittämistaitoa. Voiko sama ihminen olla taitava kaikissa näissä?  

Kun esimies tai johtaja haluaa lähteä kehittämään omaa osaamistaan vaihtoehtoja on monia. Riippuen urakehityksen vaiheesta tutkintotavoitteisia johtamiskoulutuksia oHyrialla tarjolla useita. Olemme rakentaneet johtamisen kokonaisuuden, joista esimies tai johtaja voi rakentaa itselleen joko tutkintotavoitteisen koulutuksen polun, osallistua yksittäisiin päiviin tai voimme toteuttaa yritys-/työyhteisökohtaisen räätälöidyn toteutuksen esimiehille 

Teemakokonaisuuksia ovat: 

  • Hyvinvoiva työyhteisö 
  • Asiakkuus 
  • Esimiestaidot 
  • Esimies ihmisten johtajana 
  • Liiketoimintaosaaminen 
  • Innostunut työyhteisö 
  • Työyhteisön kehittäjä

Hyria ja Cambridgen yliopistot toteuttavat yhteistyössä uudenlaisen Johdon MBA-tutkinnon, jonka käynnistäjä on Hyria Business Institute. MBA-tutkinto toteutetaan Anglia Ruskin Universityn laatustandardien ja -vaatimusten mukaisesti. Tutkinnon myöntäjä on Anglia Ruskin University.