"Esimiesten ja johtajien jatkuva haaste on, kuinka voisin omalla toiminnallani auttaa omiani menestymään paremmin omissa tehtävissään. Esimiehen työ on ennen kaikkea palvelutehtävä" - toimitusjohtaja Pekka Vaittinen, Hyria

Esimiesten ja yrityksen johdon osaamisella on suunnaton vaikutus yrityksen menestymiseen. On sitten kyse tiiminvetäjästä, “kympistä”, työnjohtajasta, lähiesimiehestä, ylimmästä johdosta - kaikki johtavat omalla esimerkillään. Tämän joukon osaamisen kehittämiseen on suurta viisautta panostaa.

Enemmän osaamista johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille

Esimieheltä vaaditaan tämän päivän työelämässä paljon. On osattava johtaa taitavasti erilaisia ihmisiä kohti asetettuja tavoitteita, kannustaa ja innostaa ihmisiä menestymään ja voimaan hyvin. Viedä läpi erilaisia muutoksia, kohtaamaan ja ratkaisemaan myös haasteellisia tilanteita. Esimiehiltä odotetaan samalla tunneälykkyyttä sekä laajaa liiketoiminnan kehittämistaitoa. Voiko sama ihminen olla taitava kaikissa näissä?  

Olemme rakentaneet johtamisen kokonaisuuden, joista esimies tai johtaja voi rakentaa itselleen joko tutkintotavoitteisen koulutuksen polun, osallistua yksittäisiin päiviin tai voimme toteuttaa yritys-/työyhteisökohtaisen räätälöidyn toteutuksen esimiehille 

Kun esimies tai asiantuntija haluaa lähteä kehittämään osaamistaan, vaihtoehtoja on monia:

 • Tutkinto oppisopimuksella
 • Yrityskohtainen toteutus
 • Verkossa opiskelu

Teemakokonaisuuksia ovat: 

 • Hyvinvoiva, innostunut ja osaava työyhteisö
 • Minä esimiehenä – miten johdan henkilöstöäni?
 • Enemmän liiketoimintaosaamista
 • Työyhteisön kehittäjä
 • Asiakkuus- ja myyntiosaamisen kehittäminen

Kun haluat panostaa osaamisesi kehittämiseen syvemmin ja integroida koulutuksesi organisaatiosi tai yrityksesi kehittämiseen – kannustamme valitsemaan tutkinto-opiskelun:

 • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
 • Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto
 • Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto
 • Yrittäjän ammattitutkinto
 • Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto
 • Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Kun kuulemme ja ymmärrämme tavoitteenne, rakennamme yhdessä yrityksenne tarpeisiin koulutuskokonaisuuden. Se voidaan kohdentaa esimiehille, johdolle tai koko työyhteisölle. Tehdään siitä juuri sellainen, että se sopii sisällöiltään, toteutukseltaan ja kestoltaan teidän organisaatiollenne. Rakennetaan esimiesten tai työyhteisön valmennus yhdessä!