Johdon MBA

on uniikki johtamisen ja liiketoiminnan koulutusohjelma avainhenkilöille, nykyisille ja tulevaisuuden johtajille ja päälliköille, jotka haluavat kehittää kokonaisvaltaista näkemystä ja ymmärrystä organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Johdon MBA yhdistää tutkimuksellisen tiedon ja käytännön osaamisen hallinnan ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi, jonka hyöty yksilön, työyhteisön ja organisaation kannalta on merkittävä. MBA-ohjelman suorittaneilla on kyky johtaa liiketoimintaa ja henkilöstöä organisaation tavoitteiden mukaisiin tuloksiin.

Hyria Business Institute toteuttaa MBA-tutkinnon yhteistyössä Anglia Ruskin yliopiston kanssa Cambridgen kampuksella, UK:ssa. MBA toteutetaan Anglia Ruskin yliopistolle myönnetyn UK:n QAA-laatustandardin mukaisesti. Luennoitsijoina ja professoreina toimivat Anglia Ruskin yliopiston ja Cambridgen yliopistoklusterin kansainväliset huippuasiantuntijat.

Hyria Business Instituten asiantuntijat vastaavat teoreettisen tiedon käytäntöön soveltamisesta ja käytännön osaamisen hallinnasta ja tuloksista. Teoria ja käytäntö yhdistyvät systemaattiseksi kokonaisuudeksi läpi koulutusohjelman. Tavoitteena on, että MBA:n suorittanut oivaltaa ja rohkeasti yhdistää monialaisesti tietoa markkinassa erottuviksi mahdollisuuksiksi ja uudenlaiseksi liiketoiminnaksi. MBA:n suorittanut on kyvykäs johtamaan liiketoimintaa ja innostamaan henkilöstön tavoitteiden saavuttamiseen.

Anglia Ruskin yliopiston ja Hyria Business Instituten roolit MBA:n toteutuksessa painottuvat osallistujien henkilökohtaistettujen ja organisaatiokohtaisten tarpeiden mukaisesti. Anglia Ruskin yliopisto vastaa tieteellisestä sisällöstä ja Hyria Business Institute teorian käytäntöön soveltamisesta.

MBA:n toteutus on hyvin käytännönläheinen. Suurin osa vaadittavista tiedoista ja taidoista hankitaan omaan työhön tai organisaatioon liittyvissä käytännön tehtävissä. Erilaiset oppimisen muodot, kuten informaali, käytännön kautta tapahtuva oppiminen, puuttuvien tietojen ja taitojen hankkiminen, kehitysprojektit, työssäoppiminen tai tutkintotavoitteinen opiskelu ja koulutus, voivat tukea ja edistää MBA:ta suorittavan yksilöllisiä tavoitteita ja niiden saavuttamista. MBA:n suoritustapa ja sisältö suunnitellaan yksilöllisesti osallistujan ja organisaation tarpeiden mukaisesti. Organisaation edustajat, työyhteisöt, Anglia Ruskin yliopisto ja Hyria Business Institute arvioivat ja pisteyttävät opiskelijan MBA:n suoritukset.


Cambridge experience

Tutkinto-ohjelmat Cambridgessä alkoivat syksyllä 2019. Johdon MBA-yhteistyötä johtaa Anglia Ruskin -yliopiston professori, Luovien ja digitaalisten alojen johtaja Jan Storgårds.

”MBA edustaa uusia tuotteita, jotka ovat tuoneet uudenlaisen näkökulman perinteisiin MBA-tutkintoihin. Meitä kiinnostaa koulutusvienti ja Cambridgen klusteria kiinnostaa, mitä Suomessa tapahtuu. Lisäksi Suomi on kiinnostava maa yhteistyökumppanina ja maine on erinomainen.” Verkostomaisuus on oleellisessa osassa myös Cambridgessä. Storgårds on lobannut Suomea jo viiden vuoden ajan myös yritystasolla ja pian suomalaisista yrityksistä tulevat opiskelijat aloittavat yhteistyön paikallisten yritysten kanssa, osana koulutusta. Tulevaisuudessa opiskelijoita haetaan myös Euroopan ulkopuolelta ja yritysyhteistyö laajenee. MBA on mielenkintoinen vientituote, jota myydään mm. Kiinan markkinoille. ”Molempien, sekä Cambridgen että Suomen imagot vahvistavat tätä meidän koulutuksen mielikuvaa ja sisältöä. Opiskelijat pääsevät näkemään ja kokemaan tieteen, taiteen ja ympäristön, Cambridge experiencen sekä maailmanluokan klusterin verkoston”, kuvailee Storgårds.

 


Kauppalehti/Optio Tulevaisuuden tekijät  -liitteessä (sivulla 14) Hyria Business Instituten johtaja Erja Lakanen ja kansainvälisten asioiden asiantuntija Ulla Silversabel kertovat mm. MBA-tutkinnosta ja sen syntyhistoriasta.

Talouselämä/Tulevaisuuden Tekijät -julkaisussa (sivulla 3) MBA-opiskelijamme Linda Korpela ja Tero Suursalmi kiittelevät opiskelun käytännönläheisyyttä ja painottavat myös verkostoitumisen hyötyjä.


Lisätietoja

Ulla Silversabel
Puh. 040 774 9649

 

Hyria Business -palvelut
Puh. 040 663 7386

Yhteystietosi jättämällä pääset lataamaan MBA-esitteen.

Lomakkeen lähetyksen jälkeen sinut ohjataan automaattisesti sivulle, josta pääset lataamaan esitteen.