Kasvupalvelut lisäävät alueiden elinvoimaisuutta sekä yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Kasvupalveluilla edistetään työllisyyttä ja työllistymistä, osaavan työvoiman saantia, osaamisen kehittämistä, yrittäjyyttä ja kansainvälistymistä monipuolisesti.