“Me uskomme, että osaava henkilöstö on yrityksen kivijalka" - yhteyspäällikkö Elina Sinivuori, Hyria

Kun yritys panostaa henkilöstön osaamiseen, se luo varmuutta kohdata tulevaisuuden muuttuva työelämä. Se lisää henkilöstön innostumista ja tyytyväisyyttä työhönsä. Se on myös tapa parantaa työnantajamielikuvaa. Panostaminen henkilöstöön kiirii myös toisten korviin.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Voimme yhdessä tarkastella eri henkilöstöryhmienne koulutustarpeita ja miettiä, millaisen ratkaisun niihin löydämme. Yksittäinen henkilö voi kasvattaa osaamistaan esim. oppisopimuskoulutuksella tai voimme toteuttaa koulutuksen teidän omalle ryhmällenne. Tässäkin oppisopimus on mahdollinen.  

Esimerkkejä yritysten tarpeista: pätevyyskorttien päivitys, tietoteknisten, viestintätaitojen, asiakaspalvelu- ja myyntitaitojen parantaminen, erilaisuuden ymmärtäminen, tunneälykkyys, palvelumuotoilu sekä monet muut teemat.

Kun yrityksen esimiehet ja johto ovat osaavia, innostavia ja motivoituneita, on muutostenkin läpivieminen helpompaa. Meillä on esimiesten ja johtajien kouluttamisesta pitkät perinteet ja panostamme tähän suurella sydämellä. Tutustu johtamisen koulutuskokonaisuuteemme!

Kun henkilöstönne tarvitsee uutta osaamista, me autamme löytämään ratkaisun!