Kansainväliset osaajat

ovat parhaimmillaan monimuotoisen yrityksen voimavara.

Kansainväliset osaajat – monimuotoisuus työyhteisössä

Kun haluatte rekrytoida maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä ja/tai oppisopimusopiskelijoita, toimii kielitaitokuvaus apunanne mm.:

 • Työtehtävässä esiintyvien kielenkäyttötilanteiden kirjaamisessa
 • Kielenkäyttötilanteissa tarvittavien viestintätaitojen avaamisessa
 • Työtehtävässä tarvittavan kielitaitotason muodostamisessa
 • Tukitoimien sekä kieli- ja viestintäkoulutuksen suunnittelussa

Voimme auttaa organisaatioita monimuotoisen ja -kulttuurisen työyhteisön kehittämisessä. Erityisen merkittävään rooliin nousevat erilaiset viestinnälliset haasteet. Esimerkkejä ratkaisuistamme:

 • Monimuotoisuus työyhteisössä -koulutus esimiehille ja henkilöstölle
 • Osaamista ja tukea perehdyttämiseen ja opastamiseen kansainvälisessä työyhteisössä
 • Suomen kielen koulutus yrityskohtaisena toteutuksena
 • Valmennusta selkeiden materiaalien ja ohjeiden laatimiseen
 • Tavoitteena selkeämpi viestintä -koulutus henkilöstölle

Teemakokonaisuudet:

 • Ammattialan kielitaitokuvaus
 • Monimuotoisuus työyhteisössä -valmennus
 • Kansainvälisten osaajien perehdytys ja työnopastus
 • Kielitaitotestaukset
 • Suomen kielen valmennus
 • Sisäinen viestintä ja materiaalit selkeiksi

Toteutus:

Kun kuulemme ja ymmärrämme tarpeenne, suunnittelemme ja toteutamme siihen sopivan ratkaisun. Tehdään siitä juuri sellainen, että se sopii sisällöiltään, toteutukseltaan ja kestoltaan teidän organisaatiollenne.

Rakennetaan toteutus yhdessä – me olemme valmiita!