Rekrytointi oppisopimuksella

Oppisopimus on loistava tapa rekrytoida uusi työntekijä ja kasvattaa hänestä osaaja yritykseenne. Voit tarjota Hyrian opiskelijalle lyhyemmän jakson, esim. kesätyöpaikan oppisopimuksella.

Kun rekrytoitte yritykseenne työntekijää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, mutta häneltä puuttuu alan osaaminen, voi hän opiskella työtä tehden joko tutkinnon osan tai koko tutkinnon.

Tärkeitä huomioita:

  • Uusi työntekijä voi olla apuna joko lyhemmän määräajan, esim. kesän tai työllistyä heti toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
  • Hänestä on mahdollista kasvattaa pidempiaikainen luottotyöntekijä ja osaaminen karttuu työtä tehden sekä teoriapäivien avulla. Oppisopimus sopii toki myös nykyiselle työntekijälle, jolla ei ole koulutusta tai hänellä on tarve täydennyskoulutukseen.

Miten?

  • Työpaikan, työntekijän ja Hyrian kesken tehdään oppisopimus. Paperityöt hoidamme Hyriassa.
  • Sopimukseen tarvitaan mm. vähintään 25 tuntia viikossa työaika, TES:n mukainen palkka ja nimetty työpaikkaohjaaja.
  • Työtehtävät kartoitetaan ja opinnot suunnitellaan työpaikan ja opiskelijan tarpeet huomioiden.
  • Oppisopimuskoulutus on työnantajalle maksutonta. Jos työnantaja ei maksa teoriapäiviltä palkkaa, opiskelija/työntekijä on oikeutettu hakemaan opintososiaalisia etuuksia ko. päiviltä.

Työnantaja saa:

  • Motivoituneen työntekijän, jolla on selkeät tavoitteet. Hän on kiinnostunut alastasi ja opiskelee tai haluaa opiskella ammattiin.
  • Maksamme korvausta opiskelijan ohjauksesta 30 – 250 euroa/kk tutkinnosta, oppisopimuksen kestosta sekä opiskelijan aiemmista opinnoista riippuen.

Lisätietoja:

oppisopimus@hyria.fi puh. 020 690 158 tai
hyriabusiness@hyria.fi | puh. 040 663 7386