vMBA – Vocational Master of Business Administration

Hyria Business Institute Oy ja Cambridge University Network toteuttavat yhteistyössä uudenlaisen ammatillisen MBA-tutkinnon, jonka käynnistäjä on Hyria Business Institute. Vocational MBA -tutkinto toteutetaan Anglia Ruskin Universityn laatustandardien ja -vaatimusten mukaisesti.

Kansainvälisessä vMBA-tutkinnossamme kehitämme huippuosaamista työelämämuutosten vaatimalla uudella tavalla.

vMBA-tutkinnossa yhdistyy viimeisin tieteellinen huippuosaaminen globaalista työelämän murroksesta, johtamisesta sekä vankasta professionaalisuudesta. Varmistamme, että vMBA:n suorittaneet johtajat, päälliköt, esimiehet ja avainhenkilöt ovat kyvykkäitä johtamaan yrityksen liiketoimintaa, osaamista ja henkilöstön hyvinvointia tulevaisuuden muutosten mukaisesti sekä kykenevät viemään uudet toimintatavat ja käytännöt arkeen.

vMBA-tutkinnon pilottiryhmä alkaa alkuvuodesta 2019. Pilottihinta 12 500 € (+ alv).


Hyria Business Institute Ltd and Cambridge University Network are introducing a new type of vocational MBA degree, which has been initiated by Hyria Business Institute. The Vocational MBA degree will be delivered in accordance with the quality standards and requirements of Anglia Ruskin University.

Our international vMBA degree is designed to deliver high-level expertise to meet the evolving demands of the world of work.

The vMBA combines the latest scientific knowledge on global changes and management with robust professionalism. The programme equips directors, managers and key executives with advanced skills in business management, workplace well-being and skills management to meet future demands as well as the ability to adopt and implement new practices and ways of working.

The vMBA pilot group will start at the beginning of 2019. The cost is €12,500 (+ VAT).