Yritykset hyötyvät osaamisverkostosta

Hyria Business Institute tuottaa palveluja laajan kansainvälisen asiantuntijaverkoston kanssa

Tulevaisuuden ammattitaitoon kuuluu kyky mukautua jatkuvaan muutokseen – kyky poisoppia ja luopua vanhasta. Globaalit muutokset ja megatrendit haastavat uudistamaan johtamista, työkulttuuria ja liiketoimintoja. Yritykset tarvitsevat työntekijöitä, joilla on kyky kokonaisvaltaiseen, luovaan ja kriittiseen ajatteluun omassa työssään. Oppiminen vaatii rohkeutta, innostusta ja avarakatseisuutta yhdistää tietoja ja taitoja uudella tavalla.

Oikeat asiantuntijat liiketoiminnan ja osaamisen kehittämiseen löytyvät Hyria Business Instituten verkostosta. Meillä on osaajia kehittämisen eri osa-alueilta, ja valitsemme asiantuntijat aina asiakkaidemme tarpeiden mukaan.

Lisätietoja

Puh. 0400 387 675